ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមហើយ

Friday, January 11th, 2019

 

Poster

ការប្រកួតអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំនឹងចាប់ផ្តើមនូវថ្ងៃទី​ 12​ និង​ 13 ខែមករា​ ឆ្នាំ2019 នេះហើយ ។ ដោយការប្រកួតនេះបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយ ដោយមានក្រុមចូលរួមប្រកួតជាច្រើន ប៉ុន្តែនៅសល់តែ​12 ក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលអាចឈានជើងចូលមកដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្ត នៅក្រុងភ្នំពេញនេះ ដែលមានប្រាក់រង្វាន់សរុប ១០០លានរៀល ។

ខាងក្រោមនេះជារូបក្រុមចូលរួមប្រកួតទាំង​ 12ក្រុម ៖

Aggressive_Fight

Aggressive Fight

Enemy ShooterZ

Enemy ShooterZ

Five Military

Five Military

Five Shooter

Five Shooter

King Attack

King Attack

Klach Ey

Klach Ey

Never Care

Never Care

Ort Jes Klach

 Ort Jes Klach

Revenger of Emperor

Revenger of Emperor

Succesful

Succesful

The Michael

The Michael

You Will Know

You Will Know

  • តើក្រុមណាជាម្ចាស់ពានកីឡាអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំនេះ​ និងជាក្រុមតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមប្រកួតខ្នាតអន្តរជាតិ ?

Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com