របៀបចុះឈ្មោះការប្រកួត​ LOL ដ៏​ធំ​ដំបូង​នៅ​អាស៊ាន​

Monday, May 7th, 2018

កីឡា​ករ​ទាំង​អស់​​អាច​ចូល​រួម​​ការ​ប្រកួត​នេះ​បាន​ដោយ​សេរី​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ចុះឈ្មោះ​ប្រកួត​ដូចខាងក្រោម៖

5ae14e5599010_1524715080_large

  • ចុចលើពាក្យ​ “ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ” បន្ទាប់​មក​បំពេញ​​ព័ត៍មានដូចខាងក្រោម៖

1. បំពេញឈ្មោះក្រុម

team name

2.  បំពេញព័ត៍មាន​របស់​សមាជិក​ក្រុមទាំង៦នាក់​ (បម្រុងម្នាក់)

Player info

3. កំណត់ចំលើយណាមួយសម្រាប់អ្នកបម្រុង

reserve

4. ពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌហើយ​គូសគ្រីស​ក្នុងប្រអប់ទាំងបី​បន្ទាប់​ចុចប៊ូតុង “Submit”

agreement

5. ចុះឈ្មោះបានរួចរាល់

finish

 


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com