គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា

សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា (EFC) ​ដឹក​នាំ​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​ចំនួន​៩រូប​​ រួម​មាន​សមាស​ភាពៈ – ប្រធាន ១រូប – អនុប្រធាន១រូប – អគ្គលេខាធិការ១រូប – អគ្គលេខាធិការរង១រូប – អគ្គហិរញ្ញិក១រូប – សមាជិក៤រូប – ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស២រូប លោក ជី សិលា ប្រធាន​សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​ត្រូវ​ជ្រើស​តាំង​ដោយ​ការ​បោះឆ្នោត​ សម្រាប់​អាណត្តិ​៤​ ឆ្នាំ​ម្តង។ សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​អាណត្តិ​របស់​ខ្លួន​អាច​ឈរ ​ឈ្មោះ​អោយ​គេ​បោះ​ឆ្នោត​សម្រាប់​អាណត្តិ​ថ្មី​បាន។ ក្នុង​ករណី​មាន​សមាជិក​ចាប់​ពី​៥​ នាក់​ឡើង​ទៅ​បាន​​បោះ​បង់​ការងារ​គណៈ​កម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​ត្រូវ​កោះ​ ប្រជុំ​មហាសន្និបាត​វិសាមញ្ញ​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​មាជិក​ថ្មី​បំពេញ​បន្ថែម​ដឹក ​នាំ​បញ្ចប់​អាណត្តិ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​សមាជិក​ក្រោម​៥​នាក់​ ការ​ប្រជុំ​ជ្រើស​រើស​សមាជិក​ថ្មី​បំពេញ​បន្ថែម​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ត្រឹម​ តែ​គណៈ​កម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​ និង​មាន​សំឡេង​គាំទ្រ​៥០+១​នៃ​អ្នក​ចូល​រួម៕

Readmore »
Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com