ទីតាំងប្រកួត NET តំបន់ទី ៤

ទីតាំងប្រកួតខេត្តកំពង់ស្ពឺ ១.រូបភាពលើផែនទី ទីតាំងប្រកួតខេត្តតាកែវ ១.រូបភាពលើផែនទី   ២.រូបភាពខាងមុខហាង   ទីតាំងប្រកួតខេត្តកំពត ១.រូបភាពលើផែនទី   ២.រូបភាពច្រកចូលទីតាំងប្រកួត ទីតាំងប្រកួតក្រុងព្រះសីហនុ ១.រូបភាពលើផែនទី ២.រូបភាពច្រកចូលទីតាប្រកួត      

Readmore »

ផែន​ទី​ប្រកួត និង​សព្វាវុធ

ផែន​ទី​ប្រកួត​     សព្វាវុធ និង​សម្ភារៈប្រកួត Assault   Snowsoeing ZH05 Golden-AN94 Golden-HK416 Sharp Poison Dragon Breath Devil King Famas Pokemon ACE Death Ash Death Lord KouPrey AK47 Asura M14-EBR  _____________________________________ Sniper Platinum Crossbow Sandman Apex-800 Golden M82A1 _____________________________________ Shotgun Pokemon Hammer Dragon Tail Death Storm  _____________________________________ Sub_Gun King MP5 Sonic -Soundwave Serpent MP7  _____________________________________ Pistol Platinum […]

Readmore »

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រកួត​

លក្ខខណ្ឌ​ការ​ប្រកួត​ AK2 ច្បាប់នៃការប្រកួត ក្រុមប្រកួតទាំងអស់ត្រូវប្រើតួអង្គដែលមានកម្រិតចាប់ពី​៥០ឡើងទៅក្នុងការប្រកួត។ សព្វាវុធទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតអោយដាក់បន្ថែមត្បូង(Gun Soul) និង​សត្វចិញ្ចឹម (Pet)​ឡើយ។ មានចេតនា ប្រើប្រាស់កំហុសផែនទី(Map Bug) នឹងត្រូវបានព្រមានលើកទី1 និងលើកទី2 នឹងត្រូវ​បាន​បណ្តេញចេញពីការប្រកួត។ ប្រសិនបើ Players ទាំង​អស់​មិន​អាច​បញ្ចប់​ដោយ​សារ​តែ​ហេតុ​ផល​ដោយ​អចេតនា និង​មិន​បាន​​រំពឹង​ទុក ដូច​ជា Server ​ឈប់​​​​ដំនើរ​​ការ​​ឬ​គាំង​ ពិន្ទុ​​ជុំ​​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះ​បង់​ និង​ការ​ប្រកួត​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ឡើង​វិញ។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​ប្រកួត​ ប្រសិន​បើ​ Player មាន​បញ្ហា (ស្ថានភាពកាយសម្បទា) មិន​អាច​បន្ត​​ការ​ប្រកួត អ្នក​​រៀប​ចំ​នឹង​​មិន​ទទួល​​ខុស​ត្រូវ​ទេ។ ​សមាជិក ២ក្នុងចំណោម ៥ អវត្តមានពីការប្រកួត​ សមាជិកក្រុមអាចពិចារណាបោះបង់ចោលការប្រកួត ឬបន្ត។ Hacks, Bugs, និងThird Party Tools ត្រូវបានហាមឃាត់។ ក្រុម​ណា​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​នឹង​បញ្ឈប់​ការ​ប្រកួត​ អ្នក​ប្រកួត​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារៈប្រកួត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​បាន​ដូច​ជា​ Mouse, Keyboard និង​ Headset ក្នុង​ករណី​ដែល​កំពុង​សម្ភារៈប្រកួត​នោះ​មាន​បញ្ហា​ ការ​ប្រកួត​នៅ​តែ​បន្ត​។ ប្រសិន​បើ​មាន​បញ្ហា​ដូចជា​ Disconnections, Lag, Crashes និង​មាន​បញ្ហា​អ្វី​មួយ​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​ក្នុង​ពេលចាប់ផ្ដើម​​ប្រកួត​ដោយ​ពុំទាន់​មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​នោះនឹង​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​សារ​ជាថ្មី​ […]

Readmore »
Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com