ទិដ្ឋភាព​ទទួល​ស្វាគមន៍​ម្ចាស់​ជើង​ឯក Matic 2015 នៅ​ប្រលានយន្តហោះ​

Tuesday, February 10th, 2015

លោក​អគ្គលេខាធិការ​ សមាជិក ​និង​អ្នក​គាំទ្រ​យ៉ាង​ច្រើន​កុះ​ករ​បាន​​ទៅ​​ទទួល​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​កត់​ក្តៅ​ចំពោះ​ការ​មក​ដល់​របស់​ក្រុម​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា​ដែល​បាន​នាំ​ជ័យជម្នះ​ជូន​ជាតិ​មាតុភូមិ​ពី​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​អន្តរជាតិ MATIC 2015 នៅ​ប្រទេស​ចិន។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព​ជា​ច្រើន​នៃ​ការ​ទទួល​ស្វាគមន៍​ទាំង​កណ្តាល​យប់៕

E-Sport5

E-Sport11

E-Sport21

E-Sport31

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com